ODBORNÉ KURZY
pro pomáhající profese a vzdělávání veřejnosti

 Věříme, že má smysl skloubit odbornost, lidskost a kreativní přístup.
Programy integrují teorii, praxi a funkční přístupy různých směrů rozvoje osobnosti.
V kurzech si postupně osvojíte umění práce s klientem využitelné ve všech pomáhajících profesích.