odborné kurzy
pro pomáhající profese a vzdělávání veřejnosti

 Věříme, že má smysl skloubit odbornost, lidskost a kreativní přístup.
Programy integrují teorii, praxi a funkční přístupy
různých směrů rozvoje osobnosti. V kurzech si postupně osvojíte
umění práce s klientem využitelné ve všech pomáhajících profesích.